Agenda

Geen activiteiten.

Nieuws Archief
Statistieken
  • 0
  • 51
  • 62
  • 433.986

Schutterij

De vereniging werd opgericht onder de naam St. Hubertus Schutzenbogen Gesellschaft zu Schaesberg, dit onder grote invloed van de Duitse taal. Zoals de naam al zegt was het een boogschutterij, veel later werd dat omgezet in een geweerdragende schutterij. In 1887 kwamen wij in het bezit van een eigen vaandel waarvoor men een aantal jaren goed had gespaard. Vol trots trok men met het vaandel naar Kasteel Strijthagen waar destijds de burgervader, Baron de Rosen, woonde. Rond 1910 werd de naam Schutterij St. Hubertus aangenomen en deze voeren we nog altijd. In 1931 sloot de vereniging zich aan bij de toen opgerichte bond van geweerdragende in Amstenrade die later een naamsverandering onderging en zich Bond St. Gerardus ging noemen. In 1934 vierde men het gouden be-staansfeest oftewel het 50-tig jarig jubileum, A.Robberts werd gehuldigd met zijn 50-jarig lidmaatschap en mede oprichter. Ook memoreerde de Burgemeester de oprichters Muhlenberg, de gebroeders Vrosch en de gebroeders Kockelkorn. In het archief is de oudste aanwezige koningsplaat die van 1888 van H.Luttgens. Ook hadden wij een keizer in onze geledegelederen onder de naam van L. Gulpers die de koningstitel 1905-1906-1907 voor zich opeiste, dit werd hierna niet meer geëvenaard. Gebrek aan leden heeft de vereniging niet gehad, het aantal leden schommelde steeds tussen de 20 à 30 personen. Tijdens de tweede wereldoorlog van 1940-1945 is de vereniging te ruste gegaan. Na de oorlog werd het vaandel weer opgepakt met een gering aantal leden, dit werd zo gering dat men rond 1956 vreesde: HOUD DE SCHAESBERGSE SCHUTTERIJ OP TE BESTAAN? Koning B. Hinskens, veldheer zonder manschappen met slechts de glimmende koningsplaten die menig lid hebben gesierd, blijven nog over van een roemrijk bestaan der schutterij St. Hubertus. Maar de doorzetters onder hen, bliezen nieuw leven in de vereniging en eens zullen zij weer marcheren door de straten van Schaesberg en schitteren op de feesten in het Limburgse land. Omstreeks 1957 met het aantreden van de voorzitter H. Beckers groeide het aantal leden weer gestaag en met in 1959 de wissel van F. Hannig als aantredend voorzitter werden nieuwe uniformen aangeschaft en bleef het ledental groeien. In die tijd kwam er ook een drumband en May Thomas nam de tambour-maîtrestok ter hand en werd Schaesberg ook muzikaal op de kaart gezet. Ook de commandanten: Hansen, Quaedvlieg en Rejack droegen flink bij aan de prestaties van St. Hubertus met hun exercitie peloton en behaalden meermaals het kampioenschap der beide Limburgen in de oude exercitie. De meest aansprekende resultaten zijn geboekt door de schietploeg die op het OLS altijd bij de kanshebbers gerekend kan worden. Een behoorlijk aantal tweede plaatsen zijn daarvan getuige. Maar daarbovenop heeft men twee keer de hoogste eer behaald door het OLS naar Schaesberg te halen: In 1977 te Niel bij As was het zegevierend zestal: A. Bost, F. Cempel, M. Heckmans, R.Heiboer, J. Mommertz en P. Ramacher. Schietmeester was A. Bresser. 1984 wordt het eeuwfeest van de schutterij uitbundig gevierd mede dankzij de steun van de Schaesbergse bevolking en middenstand die de schutterij altijd een warm hart toedragen. Op de schuttersfeesten was het weer St. Hubertus Schaesberg dat van zich liet horen, de exercitie onder leiding van de commandant(en) sleepten menig prijs weg in diverse onderdelen, de schietploeg deed het weer op alle feesten uitstekend wat uiteindelijk beloond werd met het hoogst haalbare in de schutterswereld: De UM werd naar het Schaesbergse gehaald en alweer tijdens het OLS te Niel bij As. In 1989 door de schietploeg onder leiding van schietmeester / schutter J. Mommertz, het zestal bestond uit de schutters: F.Hannig, H. Kusters, T. Niels, P. Berben, R.Silvertand, J. Mommertz. Dit resulteerde in 1990 tot een groots feest waar de hele Schaesbergse gemeenschap en ver daarbuiten nog over spreekt. Uiteraard zijn er ook altijd ups en downs geweest maar toch waren er altijd genoeg successen te vieren met de vele overwinningen die er behaald werden. Ook 1993 is een memorabel jaar geweest, hier werd het Zuid Limburgse Federatie feest georganiseerd, ook wel het kleine O.L.S. genoemd. Deze organisatie krijgt men per toerbeurt eens in de +/-65 jaar. Ook kreeg men te maken met het fenomeen dames in de vereniging, iets dat men nooit voor mogelijk had gehouden gebeurde, de dames traden in het korps bij als marketentsters en deze zijn te bewonderen overal waar de schutterij zich vertoont. Alles op een rijtje zettend trekt de SCHUTTERIJ al 130 jaar gesteund door de Schaesbergse gemeenschap en nauw verbonden aan de kerk, door het Limburgse land. Het allerheiligste begeleiden tijdens processies is daarvan een van de belangrijkste. Verder is het opluisteren van huwelijken, recepties, jubilea en het bijwonen van de dodenherdenking en begrafenissen en vele andere activiteiten een belangrijke taak voor de Schutterij binnen de Schaesbergse gemeenschap.

Deel dit via
Wist je dat:

We op 23 september ons koningsvogelsschieten hadden.
Herman van de Kuit voor de 4e keer Koning is geworden
Kenneth Kemp zich burgerkoning 2018 mag noemen
Connor Feldhause weer jeugdkoning is geworden voor het 2e opeen volgende jaar.


We op 28 mei medewerking hebben verleend aan de heropening van de P&P parochie. Kijk op onze youtube pagina voor de film.


Op maandag 8 mei SBO de Wissel geschoten heeft voor een koning en koningin voor het Kinjer OLS.


We op 6 mei de beton gestort hebben voor de 2e schietboom en de schietboom zover al in elkaar gezet hebben.


We op 28 april 2017 gestart zijn met plaatsen van onze 2e schietboom.


Er vanaf 6 maart weer dagelijks kienen is op een nieuwe locatie: Minli Strijthagen.


we optochtnummer 42 hebben tijdens het ZLF 2017 te Voerendaal.


we optochtnummer 89 hebben tijdens het OLS 2017 te Merkelbeek.


SBO de Wissel gaat deelnemen aan het Kinjer OLS 27 juni 2017 in Merkelbeek


En dat wij hun daar bij gaan helpen.


We binnenkort starten met het plaatsen van de 2e schietboom.


Op Hubertusdag 05 november ons nieuwe koningspaar Hubert & Petra Bekkers is geïnstalleerd.


Het koningsvogelschieten op 24 september 2016 werd gehouden op sportcomplex Strijthagen.


Connor Feldhauser, onze bordjesdrager, jeugdkoning 2017 is geworden


Rik Bekkers burgerkoning 2017 is geworden.


Hubert Bekkers onze nieuwe koning 2017 is geworden.


We een tijd terug een groot archief van Sjef Wolff hebben gekregen en dat nu gedigitaliseerd word.


Dit archief onder nieuws archief/ archief Sjef Wolff komt te staan.


We nog altijd op zoek zijn naar oude foto's van onze schutterij, koningen, drumband en dergelijke,